top of page

Samenwerkingen VO

Leerkring huiswerkbegeleiding op school:  Sinds 2014 verzorgen wij op maat gemaakte trajecten op diverse middelbare scholen in Dordrecht. 

Mogelijkheden

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding op school geeft leerlingen de kans op hun vertrouwde locatie de intensieve begeleiding te volgen.

De meeste leerlingen, maar vooral zorgleerlingen hebben vaak moeite met plannen en organiseren. De oorzaak ligt vaak in de uitdagingen, die zij ondervinden van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals, ADHD, ADD en ASS, maar ook leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie. Dit zijn belemmerende factoren tijdens het leren, maar ook in het structureren van het schoolwerk.

De begeleiding van zorgleerlingen kenmerkt zich door een persoonlijke en gestructureerde aanpak.

Huiswerkcoach

De huiswerkcoach maakt elke week een afspraak met de leerling en plant het huiswerk voor de week. De week erna wordt de planning geëvalueerd en wordt er een nieuwe planning gemaakt. Samen met de leerling zorgen wij ervoor dat het indelen van het huiswerk routinematig wordt en dat hij/zij zelf steeds meer vaardigheid krijgt in het maken van een planning

Examentraining

Examentraining speelt een cruciale rol bij het helpen van leerlingen om hun kennis en vaardigheden op het juiste niveau te brengen. Het biedt een gestructureerde en intensieve leerervaring die gericht is op het versterken van zwakke punten, het verbeteren van examenstrategieën en het vergroten van het zelfvertrouwen van studenten.
Examentraining van Leerkring kan plaatsvinden op school en kan als groepsarrangement ingezet worden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met 
Tessa Noltee

info@leerkring.com

06 316 40 979

Samenwerkingen met scholen

Scherm­afbeelding 2023-11-09 om 14_edited.jpg
bottom of page