top of page
Leerling en Docent

Huiswerkbegeleiding

Onze huiswerkbegeleiding is voor minimaal drie dagen in de week. Onze leerlingen komen hun huiswerk maken en leren bij ons. Wij overhoren het leerwerk en checken het maakwerk. Bij Leerkring ligt de focus ook op het leren leren en het leren plannen van het huiswerk, dit zijn vaak de grootste struikelblokken voor onze leerlingen.
Via ons leerlingvolgsysteem monitoren wij het huiswerk en maken wij met de leerlingen de planningen voor het leerwerk. Wij zijn altijd met meerdere begeleiders aanwezig, zo kunnen wij onze leerlingen ook inhoudelijk helpen. Er is dus ruimte voor vragen en extra uitleg.
Bij Leerkring zijn wij ook bekend met gedragsproblematiek en leerproblemen.

Tarieven

Betaling vindt vooraf plaats, uitsluitend door automatische incasso.

Wij hanteren vaste maandtarieven die zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal begeleidingsdagen per maand. Vakanties en vrije dagen zijn hierin meegenomen.

De prijzen zijn gebaseerd op een minimaal verblijf van 2 uur per dag; een leerling kan zonder meerkosten blijven tot sluitingstijd.

In het vaste maandtarief is rekening gehouden met verzuimdagen. Kort verzuim wordt niet verrekend.

bottom of page