top of page
Leren van thuis

Mils-onderzoek

Zit je soms uren te leren en vraag je je af wat je geleerd hebt? Heb je concentratieproblemen? Weet jij welke leerstrategie het beste bij jou past?
Door middel van het leerstrategie onderzoek, kunnen we samen met jou achterhalen welke leerstrategieën het beste bij jou passen.

Elke leerling heeft zijn eigen leerstrategie. Om erachter te komen wat jouw favoriete leerstrategie is, kan je bij ons de MILS ( Meer inzicht in LeerStrategieën) doen.
Het is geen onderzoek, met goede of foute antwoorden. De leerling kiest elke keer zijn/haar voorkeur. De afname duurt ongeveer 15 minuten, daarna spreken we de test na. Aan de hand van de resultaten en het gesprek zal er een verslag worden gemaakt en daarna kan er een gesprek ingepland worden om het verslag te evalueren.

De ervaring leert dat er efficiënter wordt geleerd en de resultaten zullen stijgen als er gebruik wordt gemaakt van de juiste leerstrategie.

Meer Inzicht in Leerstrategieën

De MILS[1] is een multimediale analyse waarvan de items zijn verdeeld over zes schalen of dimensies, oftewel leerstrategieën. Op elke schaal kan een score behaald worden tussen 0 en 36 punten. De gemiddelde score die iemand kan halen is 16. Score 16 betekent dat er geen speciale voorkeur is voor deze manier van leren, maar iemand er ook geen moeite mee heeft. Een hoge of lage score geeft aan dat iemand sterke voorkeur(en) heeft voor een leerstrategie. Bij extreem scorende leerstrategieën (0 – 8 en 28 – 36) zijn “ezelsbruggetjes” te bedenken waardoor het leren eenvoudiger, met minder moeite en in minder tijd kan gebeuren.

 

[1] Meer Inzicht in LeerStrategieën – Bureau van Bodegom

 

MILS zorgt voor:

  • Een werkende leerstrategie

  • Meer zelfvertrouwen

  • Meer rust bij het maken van huiswerk of toetsen

  • Betere schoolresultaten

Hoe werkt het?

  • De MILS is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar en (jong)volwassenen

  • Het gehele MILS leerstrategie onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur

  • De uitkomst van het computerprogramma wordt door de MILS-coach toegelicht en samen wordt er gekeken naar wat de best werkende leerstrategie voor het kind is

  • De MILS-coach beveelt passende hulpmiddelen aan

  • Aan het einde van de sessie wordt er een gedetailleerd psychologisch verslag opgesteld

Tarieven

bottom of page