top of page

Klachtenprocedure Leerkring Huiswerkbegeleiding

Bij Leerkring streven we er altijd naar om hoogwaardige diensten te leveren en uw kind met de

grootst mogelijke zorg te begeleiden. Als u echter om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw

ervaring, staan we klaar om naar uw klacht te luisteren en samen een oplossing te vinden. Hieronder

vindt u onze stapsgewijze klachtenprocedure:

Stap 1: Neem contact op met de directie van Leerkring

Als u een probleem, zorg of klacht heeft over dienst, neem dan eerst contact op met de directie,

vertegenwoordigt door mevr. mr. T.S. (Tessa) Noltee. Tessa is beschikbaar om u te helpen van

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur. U kunt op de volgende manieren contact

met ons opnemen:

- Telefonisch: 06-31640979

- E-mail: Stuur een e-mail naar info@leerkring.com

Wij zullen uw klacht serieus nemen, uw zorgen aanhoren en alles in het werk stellen om snel en

effectief tot een oplossing te komen.

Stap 2: Indien niet opgelost, dien een formele klacht in

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost door de directie, kunt u een formele klacht indienen.

Stuur een e-mail naar info@leerkring.com met de volgende informatie:

- Uw naam en contactgegevens.

- Een gedetailleerde beschrijving van uw klacht

- Eventuele documentatie of bewijsmateriaal dat uw klacht ondersteunt.

We streven ernaar om binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw formele klacht te reageren met een

ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

 

Stap 3: Externe bemiddeling

 

Als u na het doorlopen van onze interne klachtenprocedure nog steeds niet tevreden bent met de

geboden oplossing, kunt u overwegen om externe bemiddeling in te schakelen. U kunt uw klacht per

e-mail indienen bij de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van

Studiebegeleidingsinstituten. U kunt uw e-mail sturen naar klachtencommissie@lvsi.nl.

 

Feedback en follow-up

 

We hechten veel waarde aan uw feedback, of het nu positief of negatief is. Na ontvangst van uw

klacht zullen we ons best doen om uw zorgen serieus te nemen, het probleem op te lossen en onze

service te verbeteren waar nodig. Na de afhandeling van uw klacht zullen we contact met u opnemen

om te vragen of u tevreden bent met de geboden oplossing en om te zien of er nog verdere

ondersteuning nodig is.

 

We waarderen uw geduld en medewerking gedurende dit proces.

bottom of page